97,6%

van onze klanten

tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening

uit klanttevredenheids-onderzoek is gebleken dat

i

Kennis en ervaring

342

scholen in primair en 

voortgezet onderwijs

als opdrachtgever

40

gemeenten als opdrachtgever


kinderopvang en peuterspeelzalen
basisonderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
gemeenten

samenwerkingsverbanden

Ons werkgebied

Cijfers 2019-2020

► Fysieke kantoren in Venlo en Maastricht

Via advisering, coaching en training een duurzame verandering tot stand brengen

Werkzaamheden

teambijeenkomsten

coaching

interim management

netwerkbijeenkomsten

adviestrajecten

implementatietrajecten

► Van leerling- tot bestuursniveau

► Maatwerk

► Diversiteit aan onderwerpen