Uitgangspunten

Visie op verkeerseducatie

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

► doorgaande lijn maakt krachtig

► van basisvaardigheden naar gedragsbeïnvloeding

► van passagier naar deelnemer

Werkwijze

!