Ons werk

Resultaten 2022-2023

769

projecten

353

behandeltrajecten

dyslexie

402

opdrachtgevers

19

kinderopvang-organisaties

19

scholen voortgezet onderwijs

241


basisscholen

31

gemeenten

11


samenwerkings-verbanden


- kinderopvangorganisaties met peuteraanbod
- basisonderwijs
- voortgezet onderwijs
- middelbaar beroepsonderwijs
- gemeenten

- samenwerkingsverbanden

Ons werkgebied

Verhaal uit de praktijk

'Vierjarige verdient goede samenwerking tussen kinderopvang en school'

Lees het verhaal op de website >

We hebben projecten uitgevoerd op het gebied van:

Onderwijsadvies

Onderwijsondersteuning

 • Dyslexie (onderzoek en behandeling)
 • Ondersteuningsloket PO
 • Ondersteuningsloket VO
 • Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD)
 • (onafhankelijke) Inzet gedragswetenschapper passend onderwijs in het PO en VO
 • Advisering kwaliteitsbeleid onderwijsondersteuning
 • Deskundigheidsadviezen toelaatbaarheid SWV
 • Interimmanagement
 • Toelaatbaarheidsverklaringen
 • Vroegsignalering, (voorschoolse) taalstimulering en logopedische ondersteuning
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Professionalisering passend onderwijs
 • Verbetering rekenonderwijs
 • Verbetering taalonderwijs
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Sociale veiligheid
 • Het jonge kind (VE-bekwaam, VVE-monitor gemeenten)
 • Onderzoekend leren
 • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld
 • Executieve functies
 • Kwaliteit(szorg) = kwaliteit op orde
 • Interimmanagement en stafondersteuning onderwijsadviseur of beleidsmedewerker
 • Ondersteuning beleid en uitvoering gemeenten
 • Projectmanagement
 • Onafhankelijk onderzoek
 • Leren anders organiseren
 • Coaching en ondersteuning van het onderwijs, kinderopvang en gemeenten op het gebied van onderwijs, opvang en zorg

i

i

i

i

i

i

i