BCO is de regionale partner voor kinderopvang, (speciaal) onderwijs, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Onze bijdrage

Een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren

We omarmen onze koers. Een koers waarin we door middel van een groeiscenario op kwaliteit, duurzaamheid, omvang en wendbaarheid toekomstbestendig willen zijn. Alles met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoe doen we dat? Door een duurzame aanpak en de focus te leggen op de adviesvaardigheden van onze adviseurs.Focus op actuele thema's

We streven naar een duurzame verandering in het systeem. Dit doen we door een duidelijke focus te hebben op thema's die er nu toe doen. Thema's zoals gelijke kansen, taalontwikkeling, passend onderwijs, kwaliteit op orde, anders leren en onderwijs en jeugdhulp.Adviesvaardigheden

Naast de inhoudelijke expertise die onze adviseurs in huis hebben, zijn we veranderaars. Hiervoor hebben we een constante focus op adviesvaardigheden. Tijdens het inwerktraject van nieuwe medewerkers, tijdens een leergang voor de meer ervaren adviseurs, tijdens de BCO-dagen en tijdens de afstemming in de teams.