Voorwoord

Onze koers omarmd

BCO groeit! We groeien in kwaliteit, duurzaamheid, wendbaarheid en in omvang. Dat doen we bewust en met gezamenlijk vormgegeven beleid. Het nieuwe koersplan heeft gezorgd voor richting, focus en balans. En voor nieuwe energie. Dit heeft ons in staat gesteld een stevige basis te leggen voor verdere doorontwikkeling. We zijn klaar voor de toekomst, waarin we ons richten op vernieuwing en verbetering van opvang en onderwijs en op actuele inhoudelijke thema‚Äôs die er op dit moment toe doen. Nieuwe adviseurs hebben onze organisatie verrijkt en de strategisch adviseurs hebben hun intrede gedaan.

Groeien is geen doel op zich. Voldoende enthousiaste en kundige adviseurs in huis hebben om onze klanten de komende jaren van dienst te kunnen zijn is dat wel.

Onze klanten hebben te maken met steeds complexer wordende vraagstukken. Des te belangrijker is het dat wij op koers liggen richting een toekomst waarin we duurzaam impact kunnen maken. Dat doen we samen met onze klanten, zij aan zij. We nemen niet over, we versterken. We laten ons voeden door de professionals met wie we samenwerken, spelen in op hun behoeftes, spiegelen en ondersteunen. Om duurzame impact te realiseren. De verhalen uit de praktijk geven een kleurrijk beeld van hoe we dit met zijn allen doen. De energie spat er vanaf!

Miranda van Esch en Jeroen Bossers

directie BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning