97,6%

van onze klanten

tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening

uit klanttevredenheids-onderzoek is gebleken dat

Ons werk

Resultaten 2019-2020

832

projecten

320

behandeltrajecten

dyslexie

400

opdrachtgevers

328

basisscholen

14

scholen voortgezet onderwijs

40


gemeenten


kinderopvang en peuterspeelzalen
basisonderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
gemeenten

samenwerkingsverbanden

Ons werkgebied

Via advisering, coaching en training een duurzame verandering tot stand brengen

i

We hebben projecten uitgevoerd op het gebied van:

Onderwijsadvies

Onderwijsondersteuning

 • Rekenonderwijs
 • Taalonderwijs
 • Het jonge kind (VE Bekwaam, VVE-monitor gemeenten)
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (Vreedzame School, swPBS)
 • Onderzoekend leren
 • Kwaliteit(szorg)
 • Fusies
 • Interim management
 • Digitale didactiek (opleiding iCoach)
 • Digitale geletterdheid (o.a. Curriculum.nu)
 • Dyslexie (onderzoek en behandeling)
 • Ondersteuningsloket PO
 • Ondersteuningsloket VO
 • Leerlingondersteuning
 • Deskundigheidsadvies 
 • Toelaatbaarheidsverklaringen
 • Diagnostiek
 • Logopedische screening en monitor
 • Advisering taalontwikkeling
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

i

i

i

i