Voorwoord

Schooljaar 2019-2020 was een bewogen jaar

Terugblikkend kunnen we niet om corona heen het afgelopen jaar. De crisis en scholensluiting zorgden ervoor dat we met onze medewerkers moesten schakelen naar wat wél mogelijk was. Gelukkig zijn we daar goed in geslaagd.  


We kijken in dit jaarverslag breder terug. Naar veel activiteiten waar we als onafhankelijk onderwijsadviesbureau trots op zijn. Bijvoorbeeld de inpassing van 7 nieuwe onderwijsadviseurs, de interne ontwikkeling van BCO als professionele organisatie en de mooie opdrachten die we hebben mogen uitvoeren bij onze klanten. En als klap op de vuurpijl: vanuit het onafhankelijk tevredenheidsonderzoek van Cedeo bleek dat onze klanten maar liefst 97,6% tevreden tot zeer tevreden zijn over onze dienstverlening. Dat geeft een geweldig gevoel van trots op onze medewerkers. Iedere dag werken we aan onze missie en dragen dat ook uit: een bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren. 


Dank aan alle opdrachtgevers en de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders, beleidsambtenaren en wethouders waar we mee gewerkt hebben. 

Miranda van Esch en Peter de Jong

directie BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning