Onze organisatie

Wij blijven voortdurend in beweging

In onze organisatie-ontwikkeling zijn we afgelopen jaar op zoek gegaan naar het creëren van meer eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid én samenwerking. Met als doel: nog beter worden in onze dienstverlening naar klanten en elkaar versterken in onze rol als adviseur. Het samen doen en samen toewerken naar resultaten. Gericht op een bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren. Dat is wat ons drijft. 

Nieuwe organisatie-indeling

Practice what you preach

Het opstarten en ontwikkelen was een boeiend proces waar we als organisatie veel van geleerd hebben en nog van leren. Het is immers een voortdurend proces dat nog lang niet af is. Er ligt geen blauwdruk. Daar geloven we niet in. We zijn op pad en al werkende weg leren we, passen we aan en nemen we besluiten. En we weten dat het nooit af zal zijn. Dat is onze visie op veranderen en leren. Als we het zo praktiseren naar onze klanten moeten we het uiteraard ook zelf toepassen.


We streven naar maximale ruimte om te leren en ontwikkelen

Staf ondersteunend aan de teams6 zelforganiserende teams:

  • 8 tot 10 adviseurs
  • verantwoordelijk voor ontwikkeling markt, diensten, persoonlijk en team
  • teamplan

Team Dyslexie bestaat uit een teamleider en dyslexiebehandelaren“De RvC is tevreden over de ontwikkelingen binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. Vanuit een goed en stevig fundament hebben we de afgelopen periode in verbinding met bestuurder en stakeholders vooruit gekeken naar de strategisch toekomstbestendige koers. Met vertrouwen zien wij die toekomst tegemoet.”

Harm Wiertz - voorzitter RvC