8.1

Gemiddeld beoordelen ouders de dyslexiebehandeling van hun kind met een

Ons werk

Resultaten 2020-2021

836

projecten

361

behandeltrajecten

dyslexie

406

opdrachtgevers

62

locaties kinder- en peuteropvang

14

scholen voortgezet onderwijs

194


basisscholen

27

gemeenten

6


samenwerkings-verbandenkinderopvang en peuterspeelzalen
basisonderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
gemeenten

samenwerkingsverbanden

Ons werkgebied

Vraaggestuurd werken en maatwerk leveren,

dát is waar onze kracht ligt.

i

We hebben projecten uitgevoerd op het gebied van:

Onderwijsadvies

Onderwijsondersteuning

 • Rekenonderwijs
 • Taalonderwijs
 • Het jonge kind (VE Bekwaam, VVE-monitor gemeenten)
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (Vreedzame School, swPBS)
 • Onderzoekend leren
 • Executieve functies
 • Kwaliteit(szorg)
 • Fusies
 • Interim management
 • Coachen van de leerkracht
 • Dyslexie (onderzoek en behandeling)
 • Ondersteuningsloket PO
 • Ondersteuningsloket VO
 • (onafhankelijke) Inzet gedragswetenschapper passend onderwijs
 • Deskundigheidsadvies 
 • Interim management
 • Toelaatbaarheidsverklaringen
 • Diagnostiek
 • Vroegsignalering, (voorschoolse taalstimulering) en logopedische ondersteuning
 • Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD)
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

i

i

i

i

i

i