Voorwoord

Hollen en stilstaan.

Zo kunnen we het schooljaar 2020-2021 wel karakteriseren. Vaak werden we geconfronteerd met de belemmeringen van de corona-crisis. Kunnen we naar onze klanten? Zijn de scholen en de kinderopvang-instellingen open? Kunnen we ons werk doen? Het werk dat we zo graag uitvoeren voor en bij onze klanten. Om te helpen bij allerlei ondersteuningsvragen en ze verder te brengen in de voor hen gewenste richting. Gelukkig is voor een groot deel onze dienstverlening door blijven lopen. Vaak via online sessies. We hebben geleerd en ervaren dat deze manier van contact, afstemming en ondersteunen best goed kan en dat onze klanten en wijzelf daar een weg in hebben gevonden. Maar veel van ons werk is uiteraard ‘mensenwerk' en mensen wil je raken, op weg helpen, goed in de ogen kijken, in de school kunnen observeren. Hoe mooi de ontwikkeling van ‘online bijeenkomsten’ ook is, fysiek contact zal zeker nodig blijven. Daarom kan een mooie balans gevonden worden in on- en offline bijeenkomsten. Met veel trots kijken we terug op 20-21. Hoe onze medewerkers er alles aan gedaan hebben om onze klanten te ondersteunen op wat voor manier dan ook. Met de nodige veerkracht en flexibiliteit. En een uitstekend bedrijfsresultaat. Als directie zijn we hier ontzettend trots op.

Miranda van Esch en Peter de Jong

directie BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning