Ruim 80% van de ingekochte dienstverlening heeft ondanks corona door kunnen gaan dankzij de flexibiliteit van klanten en medewerkers.

Onze uitdaging

Corona zorgde voor veel creativiteit 

Veel van onze dienstverlening is gelukkig door kunnen gaan. Zowel onze klanten als onze medewerkers raakten gewend aan de ‘andere’ situatie en keken naar wat er wel mogelijk was: zoveel mogelijk online en daar waar het kon fysiek. Met name de ondersteuning voor leerkrachten en docenten rondom de individuele leerling op afstand lukte goed. Gesprekken in ondersteuningsloketten kregen online een vorm en op deze manier leverden onze gedragswetenschappers een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Bij onderwijsadvies werd het aanbod aangepast: in overleg met de klant werd er gezocht naar een manier om van betekenis te kunnen zijn bij de professionalisering van de klant. Dit vroeg om veel creativiteit, maar door dicht bij de vraag van de klant te blijven en goed met elkaar af te stemmen hebben we elkaar weten te vinden.

"Het thuiswerken tijdens de coronaperiode was een hele uitdaging, met name tijdens de schoolsluiting. Veel afspraken met scholen en ouders gingen online door, zoals oudergesprekken en consultaties. Naast het thuis lesgeven aan twee schoolgaande kinderen vroeg dit een strakke planning en ook veel flexibiliteit."

Willie Gielen - adviseur - teamleider dyslexie - orthopedagoog

De toekomst

We hebben een stevige basis als bedrijf. Met een sterke binding in onze regio waar we hoofdzakelijk werkzaam zijn. Die regio is overigens vrij groot: van Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven naar Maastricht met als thuisbasis Venlo. Veel van onze klanten komen uit Zuid-Oost Nederland. Dit blijft onze strategie voor de toekomst: dichtbij onze klanten, verbinding met de regio en bekendheid met de regionale en plaatselijke ontwikkelingen. Voor specifieke vragen van klanten wijken we soms uit naar andere delen van het land, waar we met dezelfde bevlogenheid onze expertise inzetten.


Voor de toekomst zien we de arbeidsmarkt als grote uitdaging. We zijn voortdurend op zoek naar goede adviseurs. We kiezen voor een groeiscenario: zowel in omvang als in kwaliteit van onze dienstverlening. Met een accent op duurzaamheid: we streven naar langere termijn verbintenissen met opdrachtgevers en willen graag een blijvend effect achter laten. Gericht op vernieuwing en zodanig impact creëren dat leren voor kinderen leuker, slimmer en effectiever kan zijn. Dat is van oudsher onze missie: een sterke bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren. Daar gaan we voor.