Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning.


Redactie en vormgeving

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Fotografie

Petra Lenssen, Laurens Eggen en stockfoto's


oktober 2022

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Wylrehofweg 11

5912 PM Venlo

T +31 (0)77 351 92 84

www.bco-onderwijsadvies.nl