Ons werk

Resultaten 2021-2022

781

projecten

358

behandeltrajecten

dyslexie

387

opdrachtgevers

18

kinderopvang-organisaties

14

scholen voortgezet onderwijs

204


basisscholen

32

gemeenten

7


samenwerkings-verbanden


- kinderopvangorganisaties met peuteraanbod
- basisonderwijs
- voortgezet onderwijs
- middelbaar beroepsonderwijs
- gemeenten

- samenwerkingsverbanden

Ons werkgebied

Verhaal uit de praktijk

Unitonderwijs: ontdekkingsreis met hindernissen op bs de Vest in Hoogeloon

Lees het verhaal op de website >

We hebben projecten uitgevoerd op het gebied van:

Onderwijsadvies

Onderwijsondersteuning

 • Verbetering rekenonderwijs
 • Taalonderwijs
 • Het jonge kind o.a. VE Bekwaam, VVE-monitor gemeenten
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (Vreedzame School, swPBS)
 • Onderzoekend leren
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Executieve functies
 • Kwaliteit op orde
 • Interim management en stafondersteuning onderwijsadviseur
 • Leren anders organiseren
 • Projectmanagement
 • Dyslexie (onderzoek en behandeling)
 • Ondersteuningsloket PO
 • Ondersteuningsloket VO
 • (onafhankelijke) Inzet gedragswetenschapper passend onderwijs in het PO en VO
 • Deskundigheidsadviezen toelaatbaarheid SWV
 • Interim management
 • Toelaatbaarheidsverklaringen
 • Diagnostiek
 • Vroegsignalering, (voorschoolse) taalstimulering en logopedische ondersteuning
 • Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD)
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

i

i

i

i