Onder de HGPD-methodiek ligt een denkkader met inzichten, overtuigingen en uitgangspunten, gebaseerd op 4 pijlers.

Pedagogisch optimisme

De overtuiging dat iedereen zicht kan ontwikkelen noemen we pedagogisch optimisme. Jouw mentale model stuurt in hoge mate de interactie met je leerling. Als dat positief is, dan zoek je naar mogelijkheden om positief te handelen. Jouw vertrouwen in de ontwikkelkracht van iedere leerling geeft je energie om de stagnerende ontwikkeling van je leerling vlot te trekken.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In afstemming met leerling, ouders, intern begeleider/ondersteuningsteam zoek je naar de kansen en mogelijkheden bij eenieder om je te richten op de ontwikkelkracht van de leerling. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Je bouwt op elkaars verantwoordelijkheid en deelt dit ook.

Eigenaarschap

Leerling, leraar, ouders, hulpverleners en school nemen hun eigen rol in de te nemen stappen. Dit slaat een brug naar gezamenlijk handelen. Bewust zijn van je eigen mogelijkheden en beperkingen zorgt ervoor dat je meer controle gaat hebben over je eigen leerproces. In gesprek met elkaar in plaats van over elkaar is hierbij van groot belang.

Cyclisch samenwerken

Professionals van school stellen samen met leerling en ouders haalbare doelen op met acties die jullie op school, thuis en in de vrije tijd gaan uitvoeren. Deze acties evalueren jullie (cyclisch) en samen bepalen jullie of er een positief effect waarneembaar is. Besef dat er is voor één punt van zorg altijd meerdere alternatieven mogelijk zijn met verschillende opbrengsten.

achtergrond

Leestijd: 1 minuut

Download poster >