Afstemmen

In een gestructureerde cyclus van gesprekken breng je als leraar/docent en intern begeleider/lid van het ondersteuningsteam via afstemming met leerling en ouders ordening aan in de hulpvraag. In deze fase zoek je naar een werkbare hulpvraag – wat zou je graag veranderd willen zien? – en stemt verwachtingen en doelen af.

Overzicht

Je maakt een overzicht met verklaringsgebieden, minnen, plussen en mogelijke acties (kansen).

Inzicht

Onderlinge afstemming van professionals kan leiden tot een verklaring van de situatie en geeft inzicht in een voorlopige situatieverklaring en weging.

Uitzicht

De geformuleerde doelen naar acties en afspraken voor de komende 6 weken geven uitzicht naar gewenst gedrag en zelfvertrouwen van de leerling.

Evaluatie

Je sluit de cyclus af met een evaluatie. Indien uit deze evaluatie blijkt dat er de wens is een volgende stap te zetten, gaan deelnemers met elkaar een nieuwe cyclus in. Via het inzicht uit de vorige cyclus maak je een nieuwe weging: zitten jullie op de goede weg? waar willen jullie een antwoord op hebben?

Leestijd: 1 minuut

achtergrond