Een echte HGPD-school. Dat is basisschool De Zuidstroom in Venlo. Leerkrachten kijken wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, ouders zijn nauw betrokken, de sfeer op school is positief. ‘We weten het nu al in groep 1/2 als een kind extra ondersteuning nodig heeft.’

Een goed begin is het halve werk. Daarom steekt teamleider onderbouw Doddy Verschoor veel energie in het intakegesprek. ‘We willen weten wat het kind nodig heeft. De ouders kennen hun kind het beste. Daarom stel ik veel vragen.’ Leerkracht Jody Piket van groep 1/2 is er blij mee. ‘Door die intake weet ik waar de aandacht naar uit moet gaan.’ De intake is ook het begin van de relatie met de ouders. Doddy: ‘We vragen ouders direct om mee te doen. Zo werken we met thema’s. Ieder thema starten we samen met hen op.’ ‘De opkomst is nagenoeg honderd procent’, zegt Jody. ‘Ouders weten zo wat het thema is en kunnen daar thuis op inspelen. Daar geven we ook ideeën voor.’

Relatie met ouders opbouwen

Doordat de school van begin af aan een relatie met de ouders opbouwt, is het makkelijker om moeilijke gesprekken te voeren. ‘Soms verschillen we van inzicht over de ontwikkeling van een kind’, zegt Annette Driessen, teamleider bovenbouw. ‘We nodigen ouders dan uit om in de klas te kijken.’ Jody: ‘Laatst nog is dat gebeurd. Een jongetje had moeite om het spel in de groep te spelen. De ouders zijn mee komen spelen in de themahoek. Dat stimuleert het kind om mee te doen. Bovendien zien ouders hoe hun kind in de klas is. En wij zien hoe ouder en kind met elkaar omgaan.’

Ouders helpen ouders, kinderen helpen kinderen

Ouders helpen hun kinderen, ze helpen ook elkaar. ‘We proberen ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen, te koppelen aan anderstalige ouders die Nederlands spreken’, aldus Doddy. ‘De Nederlands sprekenden kunnen een stimulans zijn: mij is het gelukt, jou gaat dat vast ook lukken.’ Hetzelfde doet de school bij kinderen. Jody: ‘Taalbuddy’s, liefst uit hetzelfde land, helpen niet-Nederlandsprekenden om de taal te leren. De kinderen zijn er trots op dat ze kunnen helpen. Het geeft zelfvertrouwen, essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.’

‘Als twee kinderen ruzie hebben met elkaar, dan bespreken we dat in de klas. Hoe gaan we met elkaar om, wat spreken we af?’

Annette Driessen, teamleider bovenbouw van basisschool De Zuidstroom in Venlo

De Vreedzame School en HGPD

Behalve HGPD heeft De Zuidstroom ook het concept van De Vreedzame School omarmd, bedoeld om een positief sociaal-emotioneel klimaat te scheppen. De concepten hebben gelijke uitgangspunten: uitgaan van het positieve, eigenaarschap bij het kind. ‘Als twee kinderen ruzie hebben met elkaar, dan bespreken we dat in de klas’, aldus Annette. ‘Hoe gaan we met elkaar om, wat spreken we af?’ ‘Conflicten op de speelplaats lossen kinderen vaak zelf op’, zegt ze. ‘Kinderen uit groep 7/8 die willen, surveilleren en signaleren samen met de leerkrachten. Ze krijgen daarvoor een opleiding en diploma. Ook zij krijgen complimenten, hebben positieve ervaringen.’


Kinderen eerder in beeld

Het HGPD-werken zorgt op De Zuidstroom voor een hoge betrokkenheid, goede samenwerking en positieve ontwikkelervaringen. Een ander voordeel: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn snel in beeld. Doddy: ‘Zes keer per jaar bespreken we in het zorgadviesteam kinderen die vastlopen. Daarin zitten ook een GGD-arts, medewerkers van het sociale wijkteam en een orthopedagoog van BCO. Eerst hadden we pas een goed beeld van de kinderen als ze in groep 4, 5 zaten. Nu al in groep 1 of 2. Daardoor zijn vaak minder ingrijpende interventies nodig om een kind in zijn ontwikkeling te helpen. Dat is prettig voor het kind.’

Blijven leren en verbeteren

Het HGPD-denken helpt de docenten ook om steeds te verbeteren. Sinds kort gebruikt de school A-, B-, en C-profielen: A is goed betrokken en actief, B gemiddeld en de C-doelgroep is niet betrokken en niet actief. Annette: ‘Waar krijg je energie van? Van A en B. Maar we staken de meeste tijd in C-kinderen. Dat hebben we veranderd. Groep A krijgt complimenten, B begeleiden we en met C maken we duidelijke afspraken. Het geeft houvast en duidelijkheid. We blijven leren.’