De voorbeelden in deze video zijn toegespitst op het po maar passend te vertalen naar het vo.

Steeds meer scholen gebruiken de werkwijze van HGPD als een aanpak om kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte beter te begeleiden. Met vertrouwen, eigenaarschap en samen mét ouders weten zij met kleine stapjes de ontwikkeling van leerlingen te verbeteren. HGPD brengt het team een positieve mindset waardoor relatie met leerlingen, interactie in de les, sfeer op school en in de groep verbeteren. Waar staat HGPD nu precies voor?

Handelen

Het handelen van de leraar/docent staat centraal en brengt de leerling in ontwikkeling. Met HGPD buig je zorgdenken over een leerling om naar handelingsgericht werken. 

Gericht

De leraar/docent en intern begeleider/ondersteuningsteam formuleren samen met leerling en ouders doelen met acties, rekening houdend met de kenmerken van het kind én vrije tijd en thuis.

Proces

De werkwijze is een cyclus die net zo vaak wordt doorlopen tot de leerling weer in ontwikkeling is. Samen zetten jullie in op compenserende factoren en kansen met gebruik van het oplossingsgerichte denkmodel.

Diagnostiek

Je werkt vanuit hypotheses, voorlopige probleemverklaringen. Indien je onvoldoende zicht hebt op wat een leerling nodig heeft, kun je alsnog over gaan tot specifiek, verdiept diagnostisch onderzoek.

achtergrond

Leestijd: 1 minuut